VŠEHRDOVA
Úpravy společných prostor
činžovního domu

Rok: 2014
Architekt. Atelier SAD
Spolupráce: Stavman, Setec
Foto:Tomáš Souček