MY76 s.r.o. je splněný sen kamarádů, kteří už od roku 2005 pomocí svých schopností a nasazení
mění promyšlené architektonické návrhy v realitu. Jsme prostředníky mezi architekty a investory.
Specializujeme se na realizaci autorských projektů vyžadujících preciznost, úsilí a mnohdy i odvahu
při jejich řešení. S maximální pokorou a respektem k projektu se snažíme vytvořit technicky
i řemeslně dokonalé dílo. Loajalita k tvůrcům projektu i k budoucím majitelům je samozřejmostí.
Sledujeme nejaktuálnější trendy ve stavebnictví, tradiční pracovní postupy a um nezatracujeme,
mnohdy jen obohacujeme o nové poznatky z oboru. Testujeme a později aplikujeme nové materiály
a technologie. Naším velkým tématem je udržitelnost. Snažíme se během práce na realizaci zachovat 
respekt k okolí. To znamená eliminaci dojezdových vzdáleností, využití místních zdrojů stavebního
materiálu, recyklace, recirkulace. Vše je naplánováno od Á do Zet. Ctíme etický kodex. 

Hodnoty MY76

#RESPEKT a DŮVĚRA v team, který společně buduje Váš domov #VÁŠEŇ pro řemeslo a vykonané dílo
#KVALITA a ODBORNOST #PRECIZNOST provedení #ZKUŠENOST  získaná 15 letou praxí a chutí
se stále VZDĚLÁVAT #KREATIVITA technických řešení #SPOLEHLIVOST našich řemeslníků
a dodavatelů ověřená dlouhodobou spoluprací

Sledujte nás